- Angola er det største markedet for klippfisk av torsk i Afrika, men det finnes lite eller ingen systematisk kunnskap om Angola som sjømatmarked. Derfor ble det opprettet et FHF prosjekt hvor vi så nærmere på dette, og kunnskapen som nå foreligger kan være nyttig for hele verdikjeden i norsk hvitfisknæring, skriver forskningsfondet.

Strategiske valg

FHF tror resultatene i prosjektet kan bidra til at klippfiskindustrien tar sine strategiske valg i det angolanske markedet på et mye større og bredere kunnskapsgrunnlag. Økt etterspørsel etter torsk i supermarkedkjedene og nye innkjøpsrutiner i denne kanalen, kan nå åpne større muligheter for norske bedrifter.

Vil drive prisene

- Om næringen lykkes med å øke eksporten til Angola vil det redusere avhengigheten av enkeltmarkeder samtidig som det vil øke prisene som følge av økt etterspørsel, både i klippfiskindustrien og i råstoffprisen til fisker, konkluderer FHF.

Kunnskapen framlegges nå, og man mener dette vil bidra til å øke næringens kunnskapsgrunnlag om et fremtidig marked i vekst.