- Vi er svært glade for at Aili Keskitalo har takket ja til denne nye stillingen, sier generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs. Keskitalo skal bidra med kartlegging og dokumentasjon av utfordringer for urfolk. Hun skal også bidra til politikkutvikling og kampanjer for å styrke urfolks rettigheter, forteller Egenæs.

Gleder seg

Aili Keskitalo var sametingspresident i tre perioder, fra 2005 til 2007, fra 2013 til 2016 og fra 2017 til 2021. Hun gleder seg til å begynne i verdens største menneskerettighetsorganisasjon:

- Jeg skal arbeide med urfolk, klima og miljø. For meg er dette en anledning til å videreføre mitt engasjement for en mer rettferdig verden, og bruke min kunnskap om urfolksrettigheter og samiske samfunnsforhold. Jeg er glad for å kunne bidra til Amnesty Norges nye satsning, sier Aili Keskitalo, som vil blant annet skal bistå med å identifisere de områder det er viktigst at Amnesty spiller en rolle. Rettferdighet rundt det grønne skiftet, netthets mot samer eller familievold i det samiske miljøet, er eksempler på menneskerettighetsrelaterte problemfelt. Keskitalo skal jobbe sammen med samiske organisasjoner og andre fagmiljø om disse problemstillingene.

Kautokeino

Den nye politiske rådgiveren begynner i slutten av januar, og kommer til å ha kontor i Guovdageaidnu/Kautokeino.