Sametingsrådet vil ta opp antall fiskemottak i Finnmark med fiskeriministeren.

Fiskeridirektoratet mener at situasjonen ikke er helsvart, overfor NRK Sapmis nettsider.

– Jeg ser ingen mørke skyer sånn som det er idag, det er rimelig bra, men markedet gjør at det har vært noe stengt i perioder, sier regiondirektør i Fiskeridirektoratet Hermod Larsen til NRK.

Mottakene har hatt stengte dører fordi de i perioder har hatt problemer med å få solgt fisk til det utenlandske markedet.

Nestleder i sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon Bivdi Torulf Olsen påstår at det siden 1980-tallet er blitt lagt ned ganske mange mottak.

– Det betyr at alt står stille, det vil si at bosettingen forsvinner og kulturen dør ut, sier Olsen.

I følge tall som Olsen presenterte på sjøsamisk seminar som sametingsrådet nylig arrangerte, så var det 30 fiskebruk innenfor fjordlinja fra Loppa til Varanger på åttitallet. Mens det i dag kun finnes seks mottak her.

– Uansett hvilket årstall vi velger å sammenligne med, så er det jo mange hundre prosent nedgang fra det som var et levende sjøsamisk område, understreker Olsen overfor nettstedet.

Hermod Larsen er skeptisk til disse tallene som Olsen legger fram. Han tviler på at at de gir det rette bildet av dagens situasjon.

Før i tiden var det kanskje slik, men Larsen mener at det i Finnmark er kommet flere mottak de siste årene.

– Det var kanskje slik for ti år tilbake, men de siste årene er det ikke blitt lagt ned fiskebruk, det har faktisk vært en økning, situasjonen er faktisk blitt bedre, sier Larsen.