Dermed gikk det slik «alle visste» på forhånd, etter at de ansatte tidligere i vinter fikk sterke signaler om hva som var på gang. I går kom pressemeldinga om at selskapet legger ned driften ved MaxMat AS på Rønvikleira og Alstad i Bodø. Samtidig reduserer de aktiviteten ved Lofotprodukts fabrikk i Godvik i Bergen. Totalt mister 79 personer jobben, 69 i Bodø og 10 i Bergen.

– MaxMat har det siste året opplevd å miste store leveringsavtaler. Dette i hovedsak som følge av manglende konkurransekraft, endrede forbrukerpreferanser og en vridning mot økt konsum av fersk fisk på bekostning av ferdigvarer og frosne sjømatprodukter. Summen av dette gjør at MaxMat i løpet av kort tid står igjen med kun 20 prosent av sin opprinnelige aktivitet. Ledelsen mener derfor at grunnlaget for forsvarlig drift er betydelig svekket, sier administrerende direktør Sigvald Rist i pressemelding.

De ansatte i Bodø har imidlertid vært av en annen oppfatning.

– Vi har gått med overskudd i flere år. Vi er den eneste bedriften i konsernet som har gått med overskudd, sier hovedtillitsvalgt Arnt Hatten til NRK Nordland.

Foredlingsaktivitet tilknyttet røkt laks/ørret og farseproduksjon samles nå på Leknes i Lofoten og i Kongsvinger på Østlandet.