– Ord må bli til handling. Nå må vi få konkrete nasjonale tiltak, sier Jensen i en pressemelding fra Flyte.

- Intensivér arbeidet

I slutten av mai ble resolusjonen «Accelerating action on global drowning prevention» vedtatt på World Health Assembly i Geneve. Det årlige møtet er øverste beslutningsorgan i Verdens Helseorganisasjon (WHO). Norge har støttet den nye resolusjonen, som følger opp den første FN-resolusjonen om global drukningsforebygging fra 2021.

I WHO-resolusjonen oppfordres medlemsstatene og deres partnere til å intensivere arbeidet med å forebygge drukning, gjennom å blant annet:

• Kartlegge den nasjonale drukningssituasjonen, utnevne en nasjonal ressurs for drukningsforebygging og sikre at nok ressurser er tilgjengelig.

• Utvikle og iverksette tverrsektorielle programmer for forebygging av drukning.

• Sørge for at strategisk planlegging og gjennomføring har en tverrsektoriell tilnærming

• Engasjere lokalsamfunn og støtte kampanjer for opplysning og atferdsendring for å forebygge drukning.

• Fremme kompetansebygging og internasjonalt samarbeid gjennom deling av erfaringer og beste praksis.

- Resolusjoner hjelper ikke

– Det hjelper ikke å støtte resolusjoner og ha gode intensjoner, om det ikke følges opp med konkrete tiltak. Nå må regjeringen få opp farten og sørge for at den lovede nullvisjonen for alle typer drukningsulykker blir vedtatt, og igangsette arbeidet med en nasjonal handlingsplan for drukningsforebygging, sier Siv Jensen.

Jensen er daglig leder i Flyte, som er en paraplyorganisasjon for organisasjoner og andre aktører som er engasjert i drukningsforebygging i Norge. Flytes formål er å forhindre drukning.

– Flyte ble stiftet for å koordinere alle de drukningsforebyggende ressursene, slik at vi sammen kan redde liv. Flyte er det verktøyet norske myndigheter trenger i kampen mot drukning. Nå gjenstår det å få på plass et konkret samarbeid, sier Siv Jensen.

– Verdens Helseorganisasjon oppfordrer alle - enkeltpersoner, organisasjoner, næringsliv og myndigheter, til å gjøre minst én ting for å forebygge drukning den dagen. Vi i Flyte håper at regjeringen også bruker 25.juli til konkret handling, sier Siv Jensen i Flyte.

Fakta om Flyte:

• Flyte ble etablert i 2022, med formål om å forebygge drukning i Norge. Les mer på www.flyte.no

• Flyte er en paraplyorganisasjon for alle som jobber med å forebygge drukning i Norge.

• Norges Svømmeforbund, Norges Livredningsselskap, Redningsselskapet, Norges Padleforbund, Skadeforebyggende Forum, Den Norske Turistforening, MA – Rusfri Trafikk, Kongelig Norsk Båtforbund, Norges Folkehjelp, Norges Dykkerforbund, Av-og-til og Turskøyteforeningen er medlemmer. NTNU er samarbeidspartner.

Fakta om FN, WHO og drukningsforebygging

• På verdensbasis drukner rundt 236 000 mennesker hvert eneste år. Det utgjør 7 % av alle skaderelaterte dødsfall.

• FN-resolusjonen om global drukningsforebygging ble vedtatt i 2021, og var den første om temaet i FNs historie

• I 2021 etablerte også FN 25. juli som verdensdag for drukningsforebygging. Målet er å minnes de som har mistet livet i drukningsulykker og øke kunnskapen om trygghet i og rundt vann. Flyte og medlemsorganisasjonene skal markere dagen i Norge. Les mer om WHO og verdensdagen her.

• WHO-resolusjonen «Acceleration action on global drowning prevention» ble vedtatt i mai 2023.