- Fiskeridirektoratet bes snarest etablere en fast arena for næringsutøvere, direktoratet og produsentene av det tekniske utstyret, med et første møte så snart som mulig, heter det i et vedtak fra Norges Fiskarlags landsstyre.

Frustrasjon

I Landsstyrets behandling av saken vises det til at elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata i den norske fiskeflåten på 15 meter etter hvert ser ut til å ha satt seg.

- Det er imidlertid fortsatt enkelte elementer knyttet til rapporteringen som skaper frustrasjonen og problemer for flåten, derfor er det frustrerende å konstatere at svært lite av de anførsler som fremmes av næringen blir tatt hensyn til når Fiskeridirektoratet skal vurdere justeringer av regelverket.

Landsstyret etterlyser derfor et eget brukerforum som kan bidra til at man får en mer smidig ordning.