– Vi får nesten bare kysttorsk, men det er en og annen skrei innimellom, sier Magny og Egil Hoff til Sunnmørsposten.

De hadde fått en del stor fin torsk på garn i Ellingsøyfjorden, men hadde ingen av de skreiene som avisa beskriver som størrelse med kalver.

– Det er helst i Borgundfjorden de får de svært store, forteller fiskeren.

Salget tidlige denne uka har imidlertid ikke vært så veldig bra, selv om de bare tar 25 til 30 kroner kiloet for fisken.