Etter en henvendelse fra kjøperorganisasjonene har Norges Råfisklag besluttet å redusere minsteprisene for kveite, samt å suspendere de dynamiske minsteprisene for hyse og fastsette ordinære minstepriser for hyse inntil videre.

De nye minsteprisene gjeldende fra og med lørdag 10. oktober 2020, slik:

Hyse over 0,8 kg, sløyd uten hode, krokfanget kr 12,50 pr. kg

Hyse over 0,8 kg, sløyd uten hode, øvrige redskaper kr 8,75 pr. kg

Hyse under 0,8 kg, sløyd uten hode kr 4,75 pr. kg

Hyse over 0,98 kg, sløyd med hode, krokfanget kr 10,18 pr. kg

Hyse over 0,98 kg, sløyd med hode, øvrige redskaper kr 7,12 pr. kg

Hyse under 0,98 kg, sløyd med hode kr 3,87 pr. kg

Kveite, krokfanget over 60 kg kr 35,00 pr. kg (- kr 5,00)

Kveite, krokfanget 40-60 kg kr 45,00 pr. kg (- kr 5,00)

Kveite, krokfanget 20-40 kg kr 48,00 pr. kg (- kr 7,00)

Kveite, krokfanget under 20 kg kr 53,00 pr. kg (- kr 7,00)

Kveite, øvrige redskaper over 60 kg kr 30,00 pr. kg (- kr 5,00)

Kveite, øvrige redskaper 40-60 kg kr 40,00 pr. kg (- kr 5,00)

Kveite, øvrige redskaper 20-40 kg kr 43,00 pr. kg (- kr 7,00)

Kveite, øvrige redskaper under 20 kg kr 48,00 pr. kg (- kr 7,00)