Samtidig som statsråden var i Nesseby i møte med sametingspresident Egil Olli og Sametingsrådet og drøftet Kystfiskeutvalgets innstilling, ryddet Hans Kristian Amundsen sitt kontor i Grubbegata og flyttet inn i toppetasjen i regjeringsbygget.

Dermed blir Fiskeri- og kystdepartementet stående uten statssekretær - i hvert fall fram til nytt statsråd fredag.

Knappe fire måneder

Hans Kristian Amundsen har sittet som statssekretær i Fiskeri- og kystdepartementet i knappe fire måneder, etter å ha overtatt vervet fra Vidar Ulriksen.

Hans Kristian Amundsen kommer fra stillingen som sjefredaktør og administrerende direktør i avisen Nordlys. Han har tidligere hatt redaktørstillinger i Dagbladet, Finnmark Dagblad, Arbeiderbladet, Nyhetskanalen og A-pressen. Amundsen kommer opprinnelig fra Skoganvarre i Finnmark.