- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap tolker regelverket strengere enn før. Dermed har vi sett oss nødt til å dele produksjonen mellom to forskjellige steder, og et tredje sted for lageret, sier Trygve Egenes, administrerende direktør i H Henriksen Mek Verksted AS til Kyst og Fjord.

Egenes var selv i Svolvær og møtte hvalfangerne i forrige uke, for å gjøre rede for endringene. Han understreker overfor Kyst og Fjord at det er flere ulike årsaker bak prisøkninga, og at fokuset på bedrifter med eksplosjonsfarlige produkter kom lenge før terrorhandlinga. Bedriften, som fram til nå har produsert granatene midt i Tønsberg sentrum, har eksistert siden 1856 og fikk for øvrig NHOs Nyskapingspris 2012 tidligere i høst.

Med denne prisoppgangen er prisen per skudd på nesten 4000 kroner.

Leder i hvalfangerlaget, Truls Soløy, er kritisk:

- Man kan altså glatt pålegge Henriksen å flytte unna tettbebygde områder, mens salget av nyttårsraketter, som samlet sett inneholder mye mer sprengstoff enn hvalgranatene, fritt kan foregå utenfor kjøpesentre og andre steder hvor det står tett med folk.

Mer i papiravisa