Bare fra 2017 til 2018 var det en eksportøkning på 15 prosent. Noe som bare har økt. Fiskeriminister Harald t. Nesvik som reiser til Sør-Korea i midten av oktober, sier det derfor er svært viktig å holde trykket oppe.

- Selv om eksporten har økt betydelig de siste årene, utgjør norsk sjømat bare 1,4 prosent av den totale markedet, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

– Jeg ser fram til å besøke Sør-Korea, for å bidra til å gjøre norsk sjømat mer synlig og sterkere posisjonert. Selv om eksporten har økt betydelig de siste årene, utgjør norsk sjømat bare 1,4 prosent av den totale markedet, sier Nesvik.

Stort potensiale

Interessen for Sør-Korea er stor blant norske aktører, og det er sterk interesse for norsk sjømat i koreansk verdikjede. I løpet av besøket vil fiskeriministeren delta på næringslivsseminar, ha politiske samtaler og besøke bedrifter.

– Det store markedet kombinert med et økt konsum gjør at potensialet fortsatt er stort. Derfor vil jeg legge vekt på mulighetene for norsk sjømat og generell omdømmebygging, både gjennom kontakt med myndighetene og næringen, sier fiskeriministeren.

Fiskeriministeren reiser for øvrig tilbake til Asia i slutten av oktober. Denne gangen går turen til Kina hvor han blant annet skal delta på China Fisheries i Qingdao, samt fortsette arbeidet for å sikre tilgang på det kinesiske markedet.

Fakta Norge og Sør-Korea

  • Varehandelen mellom Norge og Sør-Korea har økt kraftig de siste ti årene, fra 15 milliarder kroner i 2008 til nærmere 28 milliarder kroner i 2018. Sør-Korea er i dag en av Norges viktigste handelspartnere i Asia.

  • Sør-Korea har på kort tid gått fra et perifer marked til å bli Norges nest største marked for sjømat i Asia. Siden 2010 er eksportvolumet av sjømat mer enn doblet og eksportverdien femdoblet. Veksten i sjømateksporten følger blant annet nedtrapping i tollsatser, som følgje av frihandelsavtale mellom Sør-Korea og EFTA fra 2006. Etterspørselen er spesielt stor etter norsk laks, makrell og kongekrabbe.

  • Rundt 70 norske bedrifter er representert i Sør-Korea, hvor 49 er bedrifter innenfor maritime næringer og petroleum.