Det ble fisket 1434 tonn torsk i åpen gruppe i uke 15. Det betyr at det gjenstod drøyt 5800 tonn torsk i denne gruppa sist helg.

Fisket fortsetter innenfor garantere kvoter og ferskfiskordningen.

For de som har overskredet den garanterte kvoten men ikke nådd opp til maksimalkvoten, betyr det stopp i fisket fra førstkommende mandag av.

Beslutningen har virkning fra og med mandag 20. april. Dette innebærer at siste frist for å ta opp redskap av sjøen er 19. april kl. 23:59, melder fiskeridirektøren.