Fiskarlaget skriver at normalt sett reforhandles Fiskerioverenskomsten og Oppgjørsavtalene hvert andre år, men denne tariffperioden valgte partene å forlenge med ytterligere ett år. Vanligvis reforhandles de ulike delene av tariffavtalen bare under de ordinære forhandlingene.

Uendret i 16 år

Når det nå gjøres et unntak fra dette handler det om at hovedinnretningen på autolinetariffene har vært uendret i en lang periode og at Fiskarlagets tariffseksjoner, Båteierseksjonen og Mannskapsseksjonen, før jul derfor ble enige om å møtes for å drøfte denne avgrensede delen av avtaleverket.

Seksjonene møter med flere tillitsvalgte og ansatte i de to seksjonene under forhandlingsmøtet som av praktiske grunner holdes på Gardermoen.

Geir Kroknes (t.v.) og Audun Stautland Foto: Jan-Erik Indrestrand

De daglige lederne i seksjonene Audun Stautland (Mannskapsseksjonen) og Geir Kroknes (Båteierseksjonen) opplyser at det i utgangspunktet er avtalt å gjennomføre forhandlingene på en dag.

Ordinær runde til høsten

Neste ordinære forhandlingsrunde av hovedtariffavtalen skjer forøvrig til høsten. Da gjennomgås aktuelle deler av hele avtaleverket og endringene som avtales får virkning fra 1. januar 2017.