På initiativ fra Kystpartiet planlegger man nå en innsamlingsaksjon der pengene er øremerket utstyr for søk etter omkomne på havet, melder Lofotposten.

Kystpartiet søkte om fradragsrett for gaver, men skatteetaten sa nei.

– Det er riktig at politiske partier er fritatt for skatt. Men i denne saken har våre jurister likevel kommet frem til at man ikke kan bruke fradragsregelen, får avisen opplyst i Skatt Nord.

Da Kjell Johansen fra Bolga omkom i november reagerte partiet. Fylkesleder Svein Tennes sier:

– Vi vil samle inn 700.000 kroner for at man kan gå til innkjøp av en spesiell sonar. Den er mobil, og kan brukes til å scanne havbunnen. Da økes muligheten for å finne omkomne personer. Vi mener alle har krav på å ha ei grav å gå til, sier Tennes til Lofotposten.

Riktignok eier staten en del slikt utstyr, men sier ikke alltid ja når man blir bedt om assistanse.

– Selv om skatteetaten sier nei til fradrag, går vi offensivt i gang med innsamlingen til sonar, sier fylkeslederen.