Open Concept

Mens skreimerket etter hvert er blitt vanlig ved de fleste fiskebrukene, har Nordvågen AS i flere år pakket såkalt blanktorsk under varemerket Grand Nord. Det vil si at de sorterer ut den fineste av blanktorsken.

Thomas Johansen merker hver enkelt fisk med en merkelapp som er håndskrevet som garanti for at dette er et ekstraordinært produkt.

For her er det ikke bare «sleipa» som må være inntakt når den pakkes. Like viktig er utseende på torsken, da denne fisken selges til de desidert mest kresne kundene på det europeiske markedet. Gjennomsnittet av restaurantene som forlanger Grand Nord, har minimum en stjerne i den eksklusive Michelin-katalogen.

Verdensklasse

For å oppnå Grand Nord-kvalitet er også den enkelte fisker involvert. Skipperen garanterer for at dette er en fisk som har fått spesialbehandling fra den tas om bord ute på feltet. Det skal nemlig lite til for at den nedgraderes til ordinær blanktorsk.

Kundene kan imidlertid være trygge på at her er alt i skjønneste orden. På merkelappen som tagges fast i ryggfinnen er nemlig både båtens og skipperens navn skrevet for hånd. Dermed vet kokken at dette er fisk i verdensklasse - som har fått den best mulige behandlingen som er å oppdrive gjennom hele reisen fra fiskefeltene på Finnmarkskysten og sørover til kontinentet.

Grand Nord taggen inneholder opplysning både om skipper og båt. Denne fisken er levert av T. Stensen om bord på fiskebåten Storgrunn.

Kjærlig hånd

Selv om hele fangsten om bord behandles med kjærlig hånd, er det likevel bare en del av fangsten som slipper gjennom nåløyet og kan klassifiseres som Grand Nord-kvalitet.

Denne fisken oppnår til gjengjeld en høyere pris enn ordinær blanktorsk.

Men det skal mye til for at en hel fangst kan pakkes under det eksklusive merket. For kravene til den enkelte fisk er så sterk at det skal bare en ørliten misdannelse på torsken før den nedklassifiseres.

- Nei, stort sett er det bare en liten del av fisken som kan pakkes som Grand Nord, sier Thomas Johansen ved Nordvågen AS.

Han framholder at også på land gjelder det å være ekstra varsom med Grand-Nord torsken. For hard behandling kan fort gi fingermerker på torsken og bidra til at den såkalte sleipa mister taket. Da forsvinner glansen som gjør torsken blank.

Kan ikke vente

Pakkeprosessen er likevel lik ordinær blanktorsk. Det vil si at den fisken kun ises i bunnen og nakken. Ryggen blir holdt fri, slik at fisken bevarer glansen helt ned til markedet.

- Det skal svært lite til for at glansen forsvinner. Derfor må vi i all hovedsak pakke fisken umiddelbart etter at den er levert, forteller Johansen.

Blanktorsk tåler nemlig ikke ei natt på kjøla i isvann. Det forringer blankkvaliteten betydelig.

Betydningsfull nisje

I en tid med lave markedspriser på torsk generelt, har det vært avgjørende å finne sine spesielle nisjer i markedet.

Grand Nord skinner i kassen.

Salgsselskapet Norfra Eksport, som blant annet eier Nordvågen AS, har over år bygget opp varemerket Grand Nord som utelukkende består av fisk ekstraordinær kvalitet. Selv om prisene på fisk generelt har vært satt under sterkt press, har de klart å holdt prisene på Grand Nord-kvaliteten noenlunde inntakt. For denne fisken vil aldri bli en kvantumsvare.

Daglig leder Odd Magne Nylund ved Nordvågen AS, sier at de aldri produserer mer enn et beskjedent antall paller med Grand Nord.

- Begrensingene bidrar helt klart til å holde prisene oppe. Med prisutviklingen de to siste årene, har Grand Nord-pakkingen helt klart gitt oss et viktig bidrag, sier Nylund.