Ordføreren i vesterålskommunen tror at det som skjer i Hammerfest både kan slå negativt og positivt ut for Hadsel.

- Vi har jobbet med lignende problemstillinger, og sett på hvordan jussen er i forhold til fiskerettighetene som er knyttet til Melbu. Jeg er ikke så optimistisk for konklusjonen på en eventuell rettssak, sier Freiberg til Bladet Vesterålen. Han regner med at utfallet av ei rettssak vil legge føringer som både kan være positive og bekymringsfulle for Melbu.

Et enstemmig kommunestyre i Hammerfest går inn for å vurdere søksmål både mot staten og Kjell Inge Røkkes Ålesund-baserte trålerrederi Havfisk.

– Situasjonen i Hammerfest er jo en annen enn på Melbu. Der har selskapet søkt og fått aksept for å få endret forpliktelsene sine, fordi de legger om strukturen. Slik er det ikke på Melbu, understreker Freiberg.

Tvert imot viser han til at Norway Seafoods har en strategi om å satse på Melbu, mens man reduserer i Hammerfest.

– Det er ingen søknad om å endre vilkårene på Melbu. Men resultatet av en eventuell rettssak vil være førende dersom det seinere skulle komme en søknad om å redusere aktiviteten her også. Man kan håpe at en presendens av ei rettssak vil være positiv, men jeg har en frykt for at den ikke vil være det, medgir han.