Det melder Norges Sjømatråd på sine nettsider.

Det er en nedgang i volum på 23 prosent, mens verdien falt med 5 millioner kroner, eller 16 prosent. I første kvartal er det eksportert 422 tonn kongekrabbe til en verdi av 142 millioner kroner. Det er en reduksjon i volum på 18 prosent, mens verdien falt med 15 millioner kroner, eller 10 prosent. Sør-Korea, Nederland og Vietnam var de største mottakerne av kongekrabbe i mars.