Vedtaket gjort på årsmøtet til Flakstad fiskarlag.

Vil ha Finnmarksmodell

I vedtaket heter det blant annet at «årsmøtet i Flakstad fiskarlag vil foreslå at avsetningen til ferskfiskordningen får samme fordelingen slik kvotene er fordelt i Finnmarksmodellen».

Det vil si at følgende fordeling blir gjort:

Under 11 meter………………..ca. 25,8%

11-14,99 meter…………………ca. 28,4%

15-20,99 meter…………………ca. 26,5%

21meter +…………………………ca. 19,2 %

– Jevnere tilgang

Årsmøtet mener at en slik fordeling vil sørge for en jevnere tilgang av fersk fisk utover året.

– Samtidig vil årsmøtet be om at oppstart av ferskfiskordningen blir rundt 1.august, med en eventuell økning av prosentandelen torsk senere.

Årsmøtet vil også foreslå at det settes et tak pr. fartøy fra 50-150 tonn torsk, avhengig av hvilken gruppe de tilhører.