Nå er salget av seismikk-data utenfor Lofoten og Vesterålen i gang. For 43 millioner kan oljeindustrien tilgang til dataene.

Denne uka la Oljedirektoratet for salg de seismiske dataene fra Lofoten, Vesterålen og Senja som ble samlet inn i perioden 2007 til 2009.

Oljeindustriens Landsforening, OLF, som lenge har krevd at disse dataene gjøres tilgjengelig for industrien, er tilfreds med at salget nå er i gang.

– Vi er tilfreds med at myndighetene nå legger disse dataene for salg slik det ble sagt i petroleumsmeldingen. Det kan gi myndighetene flere innspill om mulighetene i disse områdene og et bredere beslutningsgrunnlag enn dersom Oljedirektoratet alene skal sitte med data og kunnskap om disse områdene, sier Erling Kvadsheim, fagsjef konsesjonspolitikk i Oljeindustriens Landsforening.

– Interessante områder

Salget av seismikken i disse områdene kan også gjøre industrien bedre forberedt på framtidig aktivitet. Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har lenge vært de mest interessante områdene for industrien, skriver OLF på sine nettsider.

– Vi er fornøyd med at Olje- og energidepartementet er i gang med kunnskapsinnhentingen om virkningene av petroleumsvirksomhet i de uåpne delene av disse havområdene. Det er viktig slik at en raskt kan gjennomføre en konsekvensutredning med påfølgende åpning, sier Kvadsheim.

Koster 43 millioner

De seismiske data er til salgs som én pakke. Pakken består av data fra fem ulike undersøkelser.

Prisen på seismikkpakken er 43,2 millioner kroner pluss moms.