Inspeksjon og observasjoner gjort i forbindelse med kontroll av makrellfisket de siste dagene har vist svært store kast som igjen har medført uønsket neddreping av makrell, melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Fartøy som fisker etter makrell bes være spesielt oppmerksom på problemstillingen, og anmodes om å utvise stor aktsomhet i utøvelse av fisket for å unngå for store kast og dermed neddreping av makrell.

Fartøyene på feltet anmodes om å samarbeide ved store kast, for å få ilandført all fangst som er fangstet.

Kystvaktens fartøy i området er Kystvakten Ålesund og Kystvakten Bergen.