– Det er få av de fiskerne som slutter, som oppgir at de blir presset ut av yrket. De valgte selv å slutte, forteller førsteamanuensis Jahn Petter Johnsen på Norges fiskerihøgskole, skriver forskning.no.

Sammen med kollega Jostein Vik har han spurt 200 fiskere som har funnet seg et annet yrke, hvorfor de valgte som de gjorde.

Båtsalg og foreldremøter

– Bildet som tegner seg, er at det er en kombinasjon av faktorer. Det er ikke én helt klar og tydelig årsak til at en fisker gir seg, sier han.

– Det kan for eksempel være det at båten blir solgt, som får ham til å sette seg ned og gjøre opp status. Eller at han pådrar seg en skade som gjør at jobben ikke er like lystbetont lenger. Så tenker han på fritid, på famile, på kona som vil at han skal gå på foreldremøter, beskriver Johnsen.

Nye holdninger

Fiskerne er nesten bare menn. Nye holdninger i samfunnet om at far skal være langt mer delaktig i barneoppdragelsen enn tidligere, slår også ut når han gjør opp status.