Tidligere i år ble konsernets flaggskip «Senja» satt i fiske, og det ble senere kjent at selskapet har kontrahert en ny båt sydd over samme lest.

Nå melder Troms Folkeblad at Nergård har refinansiert sin gjeld, og økt finansieringsrammen fra 1,2 to 1,95 milliarder for å stå rustet til det som kommer. Ifølge konsernsjef Tommy Torvanger skal den økte gjelden brukes til å finansiere utskifting av de tre neste trålerne, samt forbedring av selskapets landanlegg.

- Dette er en del av planen om å fornye. Vi skal investere både i båter og på land. Det blir å skje mye ting fremover, sier Torvanger.

– Vi har refinansiert for å kjøpe nye båter. Det koster 500–600 millioner kroner per stykk. Vi har fått inn en båt i år, har en under bygging og planlegger å bygge tre nye båter i løpet av de neste årene, sier han.

Det er lokale sparebanker med Sparebanken Nord-Norge i spissen som gir lånepakken på 1,95 milliarder, og som dermed øker fiskeriselskapets låneramme med rundt 800 millioner kroner.

- Det er greit å bruke lokale banker, sier Torvanger til avisa.