Fiskarlagslederen mener sakene Senterpartiet har lansert til sitt stortingsvalgprogram både er spennende og interessante for næringen. Programmet skal vedtas av partiet til våren.

Strukturering

- Jeg skal jo ikke forskuttere hva partiets egen prosess vil ende ut i, men jeg synes forslaget som er lagt frem har en rekke gode og aktuelle vinklinger sett fra fiskerinæringens ståsted, sier Nilsen.

En enstemmig programkomité i Senterpartiet åpner for mer strukturering i fiskeflåten for å oppnå både mer lønnsomhet og økt rekruttering til yrket. Dette hilser Nilsen og Norges Fiskarlag velkommen - i kontrast til sin konkurrent kystfiskarlaget.

Skaper debatt

Reidar Nilsen sier han er positiv til at struktureringstiltak for fartøy under 15 meter nå settes på dagsorden og at Senterpartiet med dette bringer opp debatten om økt lønnsomhet også for den minste flåten.

I programforslaget sies det blant annet også at: «Senterpartiet vil styrke fiskenæringa ved å sikre en variert, lønnsom og framtidsrettet fiskeflåte som gir grunnlag for rekruttering og fornying av flåten med hovedvekt på kystflåten, nært knyttet til øvrig virksomhet langs kysten. Økte muligheter for strukturering vurderes i denne sammenheng.»

Dette liker han.