Utvalgsformann Arild O. Eidesen overleverte 14. desember innstillingen med navn "Et fremtidsrettet kvotesystem" til fiskeriminister Per Sandberg. Fristen for å komme med innspill til den 110 sider lange rapporten ble satt til 18. april. Men etter påtrykk fra flere organisasjoner har Per Sandberg nå besluttet å forlenge fristen for å komme med innspill til 28. april.

Enhver har mulighet til å sende inn sine merknader, og ønsker også du å kommentere rapporten kan du gjøre det her.