Navnet «Fiskebåtredernes forbund» er nå historie. På årsmøtet i Oslo vedtok torsdag forsamlingen å endre navnet til Fiskebåt, samt redusere antall medlemsenheter fra seks til tre geografiske lokalforeninger, melder fiskarlaget.no.

Organisasjonen for den norske havfiskeflåten ble stiftet i 1946 og er ett av ni medlems- og gruppeledd i organiseringen av Norges Fiskarlag.

Navneendringen fra «Fiskebåtredernes Forbund» til «Fiskebåt» en sak det er arbeidet med i mange år og som ingen av medlemsenhetene innad i Fiskebåt har hatt merknader til i den interne høringsprosessen.

Administrerende direktør Audun Maråk sier navneendringen på mange måter allerede er gjennomført både i logo, korrespondanse med medlemmene og med myndighetene.

- Jeg er glad for at vi har fått gjennomført denne prosessen og tror dette vil være med på å tydeliggjøre vår profil, både innad og utad, sier Maråk.

Flere endringer

Vedtaket som ble gjort på årsmøtet innebærer at alle medlemsfartøy nå blir direkte medlem i Fiskebåt.

De tre nye geografiske lokalforeningene heter nå:

- Fiskebåt Nord

- Fiskebåt Vest

- Fiskebåt Sør

Ordningen med representantskap videreføres som en del av organiseringen av Fiskebåt. Dette innebærer en forsamling på 30 personer, som heretter benevnes som årsmøte.

Styret utvides også fra åtte til ni medlemmer, med Olav Holst Dyrnes fra Aker Seafoods som nytt styremedlem. De øvrige åtte ble gjenvalgt. Styret er valgt for ett år.

Etter valgene på årsmøtet består det første styret i Fiskebåt av:

Tore Roaldsnes, styreleder

Per Magne Eggesbø

Ola Helge Holmøy

Arild Aarvik

Valter Rasmussen

Geir Lundberg

Kjell Larsen

Lars Ove Stenevik

Olav Holst Dyrnes

Varamenn:

Atle Vartdal

Harald Taranger

Jan Roger Lerbukt

Kjetil Holmeset

Per Kjell Vågsholm