Da NRK mandag 3 august meldte at Norway Seafoods avdeling Kjøllefjord hadde blitt idømt 2 måneders karantene fra og med 1. august var både ansatte og ledelse ukjent med vedtaket. Så i Kjøllefjord var det full drift.

- Dette fikk vi vite via media, sa kvalitetssjef i Norway Seafoods, Trond Rismo til Kyst og Fjord da vi snakket med ham tidligere i uka om Mattilsynets vedtak.

Rismo forklarer at all korrespondanse med Mattilsynet så langt har skjedd parallelt med vanlig post og epost, men at det av en eller annen grunn ikke skjedde denne gangen. Mattilsynets vedtak havnet følgelig ikke på rett bord til rett tid.

Norway Seafoods ble derfor innvilget en utsettelse for iverksettingen av Mattilsynets tiltak til 6. august.

Norway Seafoods varslet også tidligere i uka at de ville klage på karantenevedtaket, og ba Mattilsynet om at klagen måtte gis en oppsettende virkning i forhold til stenginga. Det avslo Mattilsynet onsdag, og kroken er dermed satt på døra.

- Vi ga den første utsettelsen med bakgrunn i selskapets behov for å stenge ned drifta på en forsvarlig måte, sier seniorinspektør i Mattilsynet, Arnt Magne Robertsen.

Robertsen henviser til bedriften for opplysninger om hvilken tilbakemelding Mattilsynet ga på søknaden om å unngå stans fra i dag.

Kvalitetssjef i Norway Seafoods, Trond Rismo bekrefter torsdag at selskapet ikke fikk utsatt stoppordren lengre.

- Vi stenger fra og med i dag. Mottaket og produksjonen av krabbe, samt filètproduksjonen ble stengt ned i går, og i dag har vi fått ut ferdigvarene. De ansatte er orientert om situasjonen, og vi forbereder en klage på rapporten. Vi jobber med en klage på vedtaket som skal leveres innen klagefristen på tre uker fra vi mottok vedtaket.

Rismo vil foreløpig ikke gå inn på hvilke punkter klagen vil konsentrere seg om.

- Det må vi se på etter hvert, sier Rismo.

Stengingen innebærer at 35 ansatte permitteres, og at båter som skulle levere i Kjøllefjord må finne seg andre mottak. Rismo sier selskapet så langt har vært mest opptatt av konsekvenser for egne ansatte, men at de nå vil jobbe med hvordan de skal ivareta flåtens behov for å lande fangst.

- Konsekvensene for flåtesiden er for tidlig å si. Men vi har andre anlegg, så det blir ikke slik at vi ikke er i stand til å ta imot.

LES OGSÅ: Knusende rapport fra Mattilsynet