Reinslakteriet Finnmark Rein har tilbudt organisasjonen Stopp Nussirgruva - Redd Repparfjord et økonomisk bidrag på 30 kr pr slakterein som i år tilsvarer ett sted mellom 1 og 1,5 millioner kroner.

- Dette er et fantastisk bidrag og åpner opp for enda flere muligheter i en avgjørende tid for denne saken, sier styremedlemmene i Stopp Nussirgruva - Redd Repparfjord, Beaska Niillas og Therese Hugstmyr Woie i en pressemelding.

Tok kontakt

- Finnmark Rein tok kontakt og kom med forespørsel om de kunne få bidra, og det setter vi utrolig stor pris på! Vi har jobbet med denne saken i mange år allerede og vi er nå på et punkt der vi bruker alle muligheter og setter all energi inn i å få stoppet dette overgrepet. Derfor er vi glade for denne støtten fra Finnmark Rein! Disse bruddene på både urfolksrettighetene, norsk lov, samt naturødeleggelsene er noe vi ikke kan tolerere, og vi er glade for å stå sammen med reindriftsnæringa i kampen, sier Beaska Nillas

Stopp Nussirgruva - Redd Repparfjord samarbeider med Finnmark Rein om hvordan de best skal nyttiggjøre seg midlene men vil ikke på nåværende tidspunkt fortelle hva de planlegger. Men Therese Hugstmyr Woie forteller at det finnes konkrete planer.

- Vi har jo over sommeren fått fantastisk mye støtte, både praktisk og økonomisk. I tillegg til å opprettholde protestleir ved Repparfjorden har vi brukt mange midler på juridiske forhold i saken. Denne nye store støtten fra Finnmark Rein åpner enda flere nye dører og vi har en veldig god ide på hvordan vi i samarbeid med Finnmark Rein kan intensivere kampen. Vi skal sørge for at kampen for naturen, reinen, fjorden og fjellene blir tatt på alvor i regjeringsforhandlingene.

Andre milliongave til aksjonistene

Tidligere i høst kom nyheten om at Finnmarks rikeste mann, Odd Viggo Mølmann, ga én million kroner i gave til arbeidet mot Nussirgruva, og da meldte organisasjonen at pengene skulle gå til reinbeitedistriktet sitt søksmål mot staten, til å betale eventuelle bøter aksjonister får, og til å følge opp andre juridiske måter å stanse gruva.

Helt siden 23. juni har aktivister holdt protestleir like ved den planlagte gruva. Tre ganger har aktivistene stanset maskiner som på oppdrag fra gruveselskapet Nussir ASA forsøker å sette i gang arbeidet med å etablere gruva, uten at politiet har blitt tilkalt for å fjerne aktivistene. I forrige uke fikk aktivistene en viktig delseier da verdens største kobberprodusent, Aurubis, valgte å trekke seg som kjøper av kobber fra denne gruva fordi de ikke lenger ser på dette som et bærekraftig gruveprosjekt. Nå håper aktivistene i leiren at en ny regjering etter valget vil trekke tilbake tillatelsene til prosjektet, fordi det er uakseptabelt med et så stort inngrep i et allerede hardt presset beiteområde for rein, og det er uakseptabelt med dumping av gruveavfall i fjorden.