Fiskeflåten opplever for tiden et godt førjulsfiske utenfor Senja, med både torsk og sei i fangstene. Det drar selvsagt opp aktiviteten ved Brødrene Karlsen der staben pakker ferskfisk for harde livet.

Det er lenge siden aktiviteten har vært like hektisk. (Foto Brdr. Karlsen)

Gjennom hele ettermiddagen onsdag kom fiskebåtene opp, med tildels gode fangster. Det skapte liv og røre på havna som de ikke har sett siden vårtorskefisket tidligere i år.