Det fremkommer i en rapport fra Fiskebåt nord, basert på tall fra Norges Råfisklag. Til forskjell fra den minste flåten, lander stor kyst store deler av kvantumet etter april måned, påpeker organisasjonen i en pressemelding.

Flåten under 11 meter landet det meste av torsken i mars og april og sånn sett utfyller flåtegruppene hverandre godt viser undersøkelsen.

- Når det gjelder landinger av sei er flåten over 21 meter dominerende og dette har sammenheng med at det er blant de største fartøyene det fiskes mest sei med not. I perioden april til og med september landes det aller meste av seien, sier Tor Are Vaskinn som er avdelingsleder ved Fiskebåt Nord i Tromsø.

For torskelandingene i Troms, er hovedregelen at fisket for hele kystflåten er over etter mai måned, mens Nordland er ferdig i april. Dette har sammenheng med gytevandringen til torsken.

- Når torsken vandrer nordover følger flåten etter. Dette viser at de store kystfartøyene er særdeles viktige råstoffleverandører året gjennom i Finnmark, sier Vaskinn.

Slik fordeler landingene ser per mellom flåtegruppene utover året. Kilde: Norges Råfisklag