Det nye styret er etter avholdt årsmøte 2012, ifølge en pressemelding fra partiet:

Leder Jørn Haga, Sør Varanger

Politisk nestleder Ingolf Eriksen,Vadsø

Organisatorisk nestleder Birger Knudsen, Vadsø

Sekretær Anne Mette Bæivi, Hammerfest

Styremedlem Ingvild Eriksen, Loppa

Styremedlem Rut Olsen, Alta

Styremedlem Hildur Hagen, Hammerfest

Varamedlem Turid Bjørnstrøm, Alta

Varamedlem Solveig Wikstrand, Alta

Varamedlem Morten Wilhelmsen, Vadsø

Varamedlem Bengt Johansen, Alta

Leder av KpU Finnmark har fast plass i styret.