- Når det gjelder nasjonalitetskravet for eierskap av fiskefartøy konkluderer vi med at det ikke bør foretas endringer i deltakerloven. Utenlandske statsborgere som er fast bosatt i Norge, skal fortsatt kunne eie fartøy under 15 meter. Det har de hatt adgang til i over 100 år, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Oppfølging av strategi mot rømming av oppdrettsfisk, handlingsplan mot resistens mot legemidler mot lakselus, nasjonalitetskrav for eierskap av fartøy, instruksen om krav til forholdsmessighet mellom fartøystørrelse og driftsgrunnlag, flytting av kvoteåret er blant vedtakene som følges opp.

- Vi anbefaler også at den såkalte instruksen videreføres uendret. Vi vil fortsette å følge med på utviklingen i flåtestrukturen for den minste kystfiskeflåten. Instruksen bidrar til forenkling, forutsigbarhet og fleksibilitet for næringen. Den beskytter dessuten den minste flåten under 11 meter, sier Sandberg.