Fiskeriministeren skriver i en pressemelding om reguleringsopplegget for neste års sildefiske, at Norges andel av TAC økes til 76 prosent. Dette er ifølge organisasjonen Fiskebåt en planlagt økning Norge har gjennomført over tid. Tilbake i 2017 var Norges andel av TAC 67 prosent, inntil den nå altså er økt gradvis opp til 76 prosent.

Avsetninger

TAC ble i slutten av oktober satt til 525.594 tonn gjennom de såkalte kyststatsforhandlingene med de andre landene som har deltar i forvaltningen av NVG-silda. Den norske kvoteandelen utgjør 399.451 tonn. Av dette er det satt av 1 000 tonn til forsknings- og undervisningsformål, 572 tonn til rekrutteringsformål og 500 tonn til agnkvoter. I åpen gruppe videreføres en avsetning på 2 000 tonn, som kan fiskes med 20 prosent overregulering for fartøyene som deltar.

Reguleringen for øvrig er i hovedtrekk lik 2019, skriver Fiskeridepartementet i sin pressemelding.

Fornuftig

Administrerende direktør i Fiskebåt, Audun Maråk er fornøyd med at Norge også i år øker sin andel av TAC.

- Vi støtter fiskeriministerens avgjørelse om å øke norsk andel fra 73 til 76 prosent og synes dette er en fornuftig tilnærming. Med bakgrunn i sildas sterke tilhørighet til Norsk økonomisk sone har Norge krav på en andel på 76 prosent, sier Audun Maråk i en pressemelding.

- Andre kyststater har tatt svært offensive posisjoner når de har fastsatt sine andeler av pelagiske bestander. Det er derfor naturlig at Norge følger opp dette, sier Maråk.