Det går fram av en melding fra fiskeridirektøren.

- Gruppekvoten for fartøy med seitråltillatelse som fisker etter sei sør for 62°N er beregnet oppfisket. Fisket stoppes derfor med virkning fra i dag, tirsdag 31. mars, klokken 23.59, lyder meldinga fra Bergen.