I første kvartal er det eksportert 105 600 tonn sild til en verdi av 1,1 milliarder kroner. Volumet er på samme nivå som i fjor, mens verdien økte med 248 millioner kroner, eller 29 prosent. Egypt, Polen og Hviterussland var de viktigste markedene for sild i mars.

- Gjennomsnittsprisen på sild målt i amerikanske dollar i første kvartal har vært noe høyere enn tilsvarende periode i fjor, sier sjefanalytiker Frank Isaksen i Norges sjømatråd.

I mars ble det eksportert 20 800 tonn makrell til en verdi av 361 millioner kroner. Volumet økte med 59 prosent, mens verdien økte med 135 millioner kroner, eller 60 prosent. I første kvartal er det eksportert 81 400 tonn makrell til en verdi av 1,4 milliarder kroner. Det er en økning i volum på 59 prosent, mens verdien økte med 495 millioner kroner, eller 58 prosent. Kina, Egypt og Nigeria var største mottakere av makrell i mars.

- Volumøkningen skyldes økte kvoter og fangst. Det har vært en reduksjon i gjennomsnittsprisen målt i amerikanske dollar hovedsakelig på grunn av typen makrell som har vært landet. Dette har også påvirket til hvilket land man har eksportert. Vi har hatt noen utfordringer med logistikken til enkelte markeder på grunn av mangel på containere, sier sjefanalytiker Frank Isaksen i Norges sjømatråd.

Etterspørselen etter norsk makrell i Japan er usedvanlig god, og i første kvartal har det vært en verdivekst på 52 prosent i dette markedet.

- De største handelshusene melder om rekordsalg av norsk makrell i mars. Det er spesielt benfri filet og lettsaltet makrell som er mest etterspurt i Japan. Kvartalstallene viser en volumøkning på 59 prosent, noe som bekrefter at både den lokale videreforedlingen og næringen i Norge jobber beinhardt for å produsere makrellprodukter fra norsk råstoff som selger godt i en tid der hjemmekonsumet øker, sier Norges sjømatråds fiskeriutsending til Japan og Sør-Korea, Gunvar L. Wie.