Regjeringens fartsområdeutvalg har levert en rapport der de foreslår oppmykninger i fartsområdebegrensningene for NIS-skip.

- Regjeringen vil legge til rette for at Norge også i fremtiden skal være en stor sjøfartsnasjon, med en stor norsk flåte. Dette er viktig for å sikre arbeidsplasser og vår maritime kompetanse. Fartsområdeutvalget kommer med viktige innspill til arbeidet vårt, sier næringsminister Monica Mæland.

Stadig færre skip seiler under norsk flagg. Dette er bakgrunnen for at regjeringen i vår satt ned Fartsområdeutvalget.

Norge har to skipsregistre: Norsk ordinært skipsregister(NOR) og Norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Utvalget har sett på reglene som begrenser fartsområdene for NIS-skip.

Det er i dag begrensninger for hvor NIS-skip kan seile (fartsområde). Skipene kan ikke ta last eller passasjerer mellom norske havner. Dette gjelder ikke for skip registrert i norsk ordinært skipsregister eller andre lands registre.

En økende andel av norsk kystfart skjer dermed med skip registrert utenfor Norge.

Utvalget foreslår:

En avgrenset oppmyking for NIS-skip som driver fraktefart mellom norske og europeiske havner.

En avgrenset oppmyking for utenriksferger med ruter til havner utenfor Norden.

En begrenset åpning i NIS-fartsområde for konstruksjonsskip på norsk sokkel.

Å styrke NOR-registerets konkurransekraft, blant annet ved å avvikle taket i nettolønnsordningen for NOR-skip i kystfart og utenriksfart, og for kystruten Bergen-Kirkenes.

- Oppfølgingen av utvalgets rapport vil være en sentral del av arbeidet med regjeringens nye maritime strategi, som vi planlegger å legge frem til våren, sier Mæland.