Råfisklagets omsetning i uke 40 i år utgjorde 66,3 mill kroner. I likhet med uka før inngår ingen landinger fra utenlandske båter. Unormalt lang tid uten leveranser fra utenlandske båter, men inneværende uke rettes dette opp med 4 landinger så langt som vi vil få med på statistikken for uke 41. Totalen var fordelt på ferskt råstoff med 31,4 mill kroner som var litt opp fra uka før, 34,9 mill kroner på fryst og bare 50.000 kroner på sjøltilvirka tørrfisk. Sammenlignet med uka før var dette en reduksjon på 20 mill kroner på totalen, til tross for at omsetningen av ferskt råstoff økte fra 28,9 til 31,4 mill kroner. Omsetningen av fryst råstoff gikk ned fra 57,2 mill kroner i uke 39 til 34,9 mill kroner i uke 40, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Også sammenlignet med fjorårets uke 40 kom vi dårligere ut. For ett år siden utgjorde ukeomsetninga 80,9 mill kroner, da med ei fordeling på 7,3 mill kroner etter leveranser fra utenlandske båter. Norske leveranser stod for 73,6 mill kroner fordelt på 42,4 levert fersk, 30,7 fryst og 0,5 mill kroner var etter omsetning av sjøltilvirka tørrfisk.

Det er per dags dato omsatt for tett på fem milliarder kroner gjennom Norges Råfisklag.