Seinotfisket tok seg opp til de store høyder og nådde hele 3.860 tonn omsatt i uke 21. Dette blir beskrevet som meget sterkt av råfisklaget.

- Imponerende

- Seinotkvantumet er imponerende sett i forhold til at få båter og kjøpere var involvert. Kvantumet var fordelt med 1.750 tonn på tre kjøpere i Vest-Finnmark, 1.525 tonn på 4 kjøpere i Troms, og lenger sør var det leveranser til en kjøper i Nord-Trøndelag, en i Sør-Trøndelag og to på Nordmøre, totalt 590 tonn, skriver råfisklaget.

Det betyr at det var 17 båter med leveranser i nord, og 9 i sør. Flere av båtene nærmer seg kvotetaket, og gjør det mulig for andre å komme inn.

Går fort unna

Det går også fort unna på fisket på totalkvota, i følge tall fra Fiskeridirektoratet er 16.200 tonn av avsetningen på 25.860 tonn til seinot tatt pr uke 21, det gjenstår da bare 9.600 tonn. Prisene holder seg godt oppe, med et snitt på kr 7,60 pr kg levert i Vest-Finnmark og Troms i uke 21.