- Vi står igjen står på den eksklusive lista over godkjente leverandører til Russland. Flere vogntog er allerede underveis østover med fersk laks, bekrefter daglig leder Eva Kristoffersen til bladet Vesterålen.

Det vakte undring i bedriften, da meldinga kom om at bedriften var strøket av lista over godkjente leverandører til Russland.

Dette ble kjent i etterkant av kontroversen med den russiske tråleren Sapfir 2, og flere undret på om det var en sammenheng. Særlig fordi informasjonssjef i den russiske fiskerikomiteen, Aleksandr Saveliev, var sitert på trusler mot norsk fiskeeksport.

De mente selv at hygiene og kontroller var innenfor trygge rammer. Her startet arbeidet umiddelbart med å intensivere kontroller ved lakseslakteriet, mens fisken ble solgt til de samme markeder som før – unntatt Russland.

– Kontrollene skjer ikke lenger ved hjelp av grupper av russere. Det er norske veterinærmyndigheter og Mattilsynet som gjennom avtaler med russiske myndigheter foretar kontroller og dokumentasjon, forklarer Eva Kristoffersen.

Russland er nest største kjøper av laks etter Frankrike, og ser ut til å øke med 24 prosent fra rekordåret 2010, ifølge Eksportutvalget for fisk.

Russiske myndigheter later samtidig til å lette på importreglene, som hittil har gitt 34 godkjente eksportører anledning til å pakke laks til 22 importører i Russland. Kyst.no spekulerer i en sammenheng med at Russland nylig ble tatt opp i verdens handelsorganisasjon WTO.