Norsk sjømatnæring eksporterte fisk og sjømat for 14,2 milliarder kroner i august. Det er en økning på 1,8 milliarder kroner, eller 15 prosent, sammenlignet med samme måned året før.

Kronesvekkelsen som hoveddriver

Den dramatiske svekkelsen av den norske kronen, spesielt mot euro, er nok en gang utpekt som hovedårsaken til veksten. I august var den norske kronen hele 16 prosent svakere mot euro enn i samme periode i fjor, noe som ifølge administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer, forklarer nesten hele verdiveksten.

I august var den norske kronen hele 16 prosent svakere mot euro enn i samme periode i fjor, noe som ifølge administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer, forklarer nesten hele verdiveksten.

Størst verdivekst til USA

På verdensmarkedet var det Nord-Amerika, med USA som det største markedet, som opplevde den mest markante verdiveksten i august. Eksportverdien til Nord-Amerika økte med 24 prosent, og nådde en samlet verdi på 1,5 milliarder kroner og utgjorde 10,4 prosent av den totale norske sjømateksporten målt i verdi.

- USA blir et stadig større og viktigere marked for oss. Vi må tilbake til 1980-tallet for å finne en august-måned der over 10 prosent av verdien til norsk sjømateksport gikk til Nord-Amerika, sier Chramer i en kommentar til tallene.

To og et halvt år med verdivekst for laks

Blant de viktige eksportproduktene opplevde makrell, fersk og fryst laksefilet og fryst torsk en nedgang i volum i august, mens det var vekst i volum for fersk hel laks og ørret.

- Selv om norsk laks har oppnådd en total eksportverdi på over 10 milliarder kroner, har prisene på fersk hel laks og ørret, målt i euro, vært lavere enn på samme tidspunkt i fjor, framholder Chramer.

Denne måneden markerte den 30. måneden på rad med verdivekst for norsk laks.

Økt turisme driver utekonsumet

I løpet av de tre sommermånedene juni, juli og august eksporterte Norge sjømat for 41,3 milliarder kroner, noe som representerte en vekst på hele 14 prosent.

Chramer framholder at sommeren har vært preget av en betydelig gjenoppretting av turismen i Europa, som spesielt hadde positiv innvirkning på utekonsumet. Han framholder Portugal som et eksempel på en turistdestinasjon der utekonsumet i mai og juni økte sammenlignet med året før, noe som var gode nyheter for norsk sjømateksport, siden restaurantmarkedet er viktig og lukrativt.

God måned for levende kongekrabbe

For de villfangede artene var det en nedgang i landinger av makrell i august, som resulterte i lavere eksportvolum. Imidlertid opplevde kongekrabben en historisk sterk verdimessig august, drevet av økt etterspørsel etter levende kongekrabbe i det asiatiske markedet, spesielt i hotell-, restaurant- og kantinesegmentet. Denne veksten var spesielt merkbar i Hongkong og Kina.

Kraftig hopp i Polen

De tre største markedene for norsk sjømateksport i august, målt i verdi, var Polen, USA og Danmark. Polen utmerket seg med den største verdiveksten den måneden, med en økning i eksportverdi på 435 millioner kroner eller 29 prosent sammenlignet med samme måned året før. Eksportvolumet til Polen endte på 30 161 tonn, en økning på 18 prosent sammenlignet med samme måned året før.

I august ble det eksportert sjømat til totalt 110 land, en nedgang på én sammenlignet med samme måned året før.