– Siste ord er ikke sagt. Det er forskjell på politikk og faglige innspill. Dette har vi hørt før, sier Myrseth, som er stortingsrepresentant for Ap for Troms til NTB.

Onsdag la Jernbanedirektoratet frem en utredning som viser at full utbygging av jernbane fra Fauske til Tromsø med sidearm til Harstad til koste hele 281 milliarder kroner. Direktoratet mener banen vil være ulønnsom både i et økonomisk perspektiv og klimaperspektiv.

Men politikeren Myrseth mener dette ikke bør knekke drømmen om en bane til Tromsø.

– Dette har fagmyndighetene også ment tidligere. Jeg er ikke så veldig overrasket over at de mener det nå. Det er flere grunner til at det er riktig å se på mulighetene for jernbane i nord, blant annet beredskap, sier hun til NTB.

Heller ikke Senterpartiets Erling Sande, som leder transportkomiteen på Stortinget, vil legge banen død. Men han sier seg noe mer lunken etter å ha lest rapporten.

– Jeg skal ikke gravlegge noen Nord-Norge-bane, men det tegner seg et bilde av at det er andre ting som kanskje må prioriteres ført, og som er viktigere for Nord-Norge som landsdel enn Nord-Norgebanen, sier Sande til NTB.

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes mener banen er et være eller ikke være for utviklingen av Nord-Norge som landsdel.

– I framtiden kommer alt som trenger mye energi eller krever mye CO2-utslipp til å bli veldig dyrt, og den delen av landet som ikke har jernbane kommer til å forvitre uten. Vi må se på samfunnsutvikling av landsdelen. Altså, hva vil vi med Nord-Norge i en verdenssituasjon som mer enn på lenge krever nasjonale grep i nord. Jeg mener altså at dette på langt nær er siste ord om Nord-Norge-banen, sier Fylkesnes til NTB.

Høyres Erlend Svardal Bøe, stortingsmann fra Troms, mener mener Ap og Sp må selv må ta ansvaret for de forventninger som er skapt til at banen skal bygges.

– De må ta ansvar for løftene som de har gitt til velgerne, men jeg ser at utredningen ikke anbefaler en ny utbygging. Vi har fylkesveier som er i dårlig forfatning, lokalsamfunn som trenger utbedring av fiskerihavner og flypriser som må ned. Vi må ikke se oss blinde på enkeltprosjekter, sier Bøe.