– Jeg vil prioritere forskingen. Vi må utvikle den videre. Vi har kaldt og klart farvann, råstoff og teknologisk miljø. Det er avgjørende for den videre utviklingen, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen da hun møtte Vestlandsrådet i Bergen 14. juni..

Lakselus

Ett av tiltakene innen forsking er å løse problemet med lakselus.

– Lus er den største utfordringen innen oppdrett. Det uroer meg at luseplagen øker. I år er det mer lus på sjøørret- og villakssmolt enn i fjor. Vi må få dette under kontroll og sette inn tiltak. Regjeringen dobler innsatsen på forsking på lakselus og lover 66 millioner kroner. Vi vil også forbedre regelverket med kontroll av lakselus, men oppdrettarene må og selv ta ansvar og gjennomføre tiltak. Vi kommer til å se resultat av disse tiltakene, sier statsråd Lisbeth Berg-Hansen til Hordaland fylkeskommunes nettsider.

Oppdrett av hvitfisk

– Deler av næringen sliter. De som driver oppdrett av hvitfisk, har ikke tjent penger de siste 15 årene. Torsk blir tatt i land i store mengder tidlig på året, men ikkje resten av året. Vi trenger mer kunnskap og kompetanse, særlig i forhold til nye næringer basert på marin bioprospektering (verdifulle, biologisk aktive komponenter fra organismer i havet) og økt bruk av marin bioteknologi, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen da hun møtte Vestlandsrådet i Bergen 14. juni.