Den nye fiskeriministeren har gitt sitt første intervju om fiskerpolitikk. Til Dagens Næringsliv sier Sandberg at han står 100 prosent bak regjeringens sjømatmelding, og argumenterer dermed mot Frps egne fylkeslag i nord.

– Jeg er lojal mot partiet. Men jeg er også lojal mot Frps overordnede landsmøtevedtak, som enstemmig har sagt ja til regjeringserklæringen. Den er ganske tydelig i disse spørsmålene, sier Sandberg.

I intervjuet med Dagens Næringsliv mener Sandberg en regionalisering av industritrålernes leveringsplikt er fornuftig fremfor dagens ordning med plikt knyttet til enkelte lokalsamfunn.

- Fisk skal leveres regionalt, ikke på spesifiserte enkeltsteder. Nord-Norge får sitt. Dette tror jeg er klokt, sier Sandberg til DN.

- Vi må spørre om folk tror regionalisering gir flere eller færre arbeidsplasser. Noen vil også ta kvoter fra industrifiske og gi til kystflåten. Tror vi dette, at dagens leveringsplikt og bearbeidingsplikt gir mer verdiskaping, flere arbeidsplasser? Jeg skal følge dette nøye, vil ha tydelige svar, sier Sandberg.

Andre stridsspørsmål fra Sjømatmeldinga, som oppheving av aktivitetsplikt, ombordproduksjon og salgslagenes veto i minsteprisspørsmål blir ikke tatt opp i intervjuet.

Sandberg lover imidlertid å være en statsråd som jobber for hele næringa.

– Kystfiskeren, havflåten, alle trenger å være enige om én ting: Det er at vi skal ha størst mulig avkastning fra fellesverdien fisk. Det er ikke slik at sjømatindustrien har gått med dundrende overskudd, sier Sandberg.

I likhet med forgjengeren snakker også Sandberg om å øke innenlands foredling.

– Vi taper verdiskaping på å selge rundfisk. Jeg skjønner godt at EU-land ønsker å bearbeide fisken. Men det må være et mål å foredle fisken selv. Det betyr mange arbeidsplasser, distriktspolitikk og produktutvikling, sier han.

Og i likhet med forrige minister er troen på laksen sterk.

– Villfisk kan vokse litt etter bestandsmål og kvoter. Her er det viktigste mer bearbeiding og bedre kvalitet. I oppdrett vil vi uansett få en betydelig vekst. Det snakkes om femdobling frem til 2050. Men samtidig vil hverken regjering eller næringen at denne veksten skal gå på bekostning av kvalitet, slik at vi taper markeder. De nye «trafikkreglene» – å strupe de enkelte oppdrettsbedriftenes mulighet til å vokse om de ikke holder kontroll på lakselus – mener jeg det er full enighet om. Dette vil absolutt hjelpe, sier Sandberg til Dagens Næringsliv.