Daniel A. Øien

En torskeart som sannsynligvis er blitt innestengt i Islands Thingvallavatn har tilpasset seg miljøet og spiser blant annet lakselus.

Et matfiskanlegg i Nordland prøver nå å sette ut sjøvanntilpasset torsk av denne arten, og håper at den kan fungere som rensefisk for oppdrettsnæringen, melder prosjektkoordinator Randi Grøntvedt via kyst.no.