NRK omtaler en rapport som foretar seg ulykker med fritidsbåter i 2018. Her kommer det frem at turister er involvert i hver fjerde dødsulykke med fritidsbåt.

Krevende forhold

– Mange av dem som kommer til Norge for å leie båt har liten kompetanse på å føre båt i norske farvann. Det er stor forskjell på å føre båt langs vår værharde kyst, sammenlignet med mer lukkede farvann andre steder, sier Tanja Kragnes, seksjonsleder for fagområdet drukning i Redningsselskapet til NRK.

Spørsmål

Selv om det stilles en rekke krav til utleierne av fritidsbåter er det opp til utleieren selv å bestemme hvilke begrensninger som gjelder for utleien, blant annet forholdet til vær og vind. I rapporten til Havarikommisjonen stiller de likevel spørsmål ved om utleie av fritidsbåter blir gjort på en forsvarlig måte i dag, skriver NRK.