Eksporttallene fra Norges Sjømatråd for første halvår viser at Norge eksporterte 40 200 tonn fersk torsk til en verdi av 1,7 milliard kroner i første halvår 2019. Det er en nedgang i volum på 21 prosent, mens verdien falt med 123 millioner kroner eller 7 prosent. Danmark, Polen og Nederland er de største mottakerne av fersk torsk første halvår 2019.

- Vinteren har vært preget av stabilt høye førstehåndspriser for torsk, blant annet på grunn av lavere kvoter og høy konkurranse om råstoffet. De reduserte kvotene gir også utslag i lavere eksportvolum for fersk, hel torsk. Unntaket her er eksporten av fersk, hel skrei hvor vi har registrert rekordhøyt volum og pris, sier Ingrid K. Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

I juni har Norge eksportert 2 100 tonn fersk torsk til en verdi av 96 millioner kroner. Det er en nedgang i volum på 36 prosent, mens verdien falt med 25 millioner kroner eller 20 prosent.

Fryst torsk økte

For fryst torsk opplevde eksportørene en liten økning.

Norge har eksportert 40 100 tonn fryst torsk til en verdi av 1,7 milliarder kroner i første halvår 2019. Det er en økning i volum på 3 prosent, mens verdien økte med 293 millioner kroner eller 21 prosent fra samme periode i fjor. Kina, Storbritannia og Litauen er de største mottakerne av fryst torsk første halvår 2019.

- Den sterke veksten av fryst torsk til Storbritannia så langt i 2019 kommer fortrinnsvis på grunn av to ting: en sterk kamp om råstoffet, etter lavere kvoter og høyere prisvekst, og det faktum at britiske dagligvarekjeder ønsker å sikre seg nok råstoff på grunn av usikkerheten rundt Brexit.

Vi får også tilbakemeldinger fra britiske importører om at det er god etterspørsel etter torsk hos britiske forbrukere», sier Hans Frode Kielland Asmyhr, Sjømatrådets fiskeriutsending i Storbritannia.

I juni har Norge eksportert 3600 tonn fryst torsk til en verdi av 166 millioner kroner. Det er en reduksjon i volum på 41 prosent, mens verdien falt med 78 millioner kroner eller 32 prosent.