I begynnelsen av forrige uke foregikk fisket i to hovedområder; det ene rundt 50 nautiske mil sørvest av Røst, det andre 25 mil nordvest av Træna.

- Utover i uka trakk hovedflåten sørover kysten med god fart og allerede fredag foregikk fangstingen vest av Sandnessjøen. Søndag kveld var det trålere i aktivitet ved Sklinna som ligger ytterligere 60 mil lenger sør. Så silda har det travelt på sin vandring mot gytefeltene, heter det i ukesrapporten fra Norges Sildesalgslag. Totalt 25 700 tonn ble innmeldt, fordelt med 9 900 tonn på kystgruppen, 5 700 tonn på ringnot og 5 400 tonn på trål. I tillegg har fire utenlandske båter bidratt med 4 700 tonn.

Det er relativ stor sild som nå ligger i front av stimene, med snittstørrelser fra 260 gram som laveste til 362 g som høyeste snittvekt. Et vektet totalsnitt viser en størrelse på hele 341 g.

- Med stadig mer rogn og lavere fettinnhold går kvaliteten på sildeproduktene ned. Dette sammen med at kjøperne møter et trått marked gjør at prisene og interessen for sild er relativ laber. Flere båter har derfor valgt å avslutte sildefiske og avvente fiske av kvoten til høsten, skriver laget, som tror silda dukker opp på de tradisjonelle mørefeltene om få dager. I fjor hadde vi første fangst derfra 13 februar.