Askur AS i Kvalsund i Finnmark driver med tørrfisk og har Nigeria som sitt eneste marked.

– Jeg tror ikke du vil finne en bedrift i Norge som er så hardt rammet av oljeprisene, sier styreleder Jón Gunnarsson til nettstedet ifinnmark.no.

De startet i 2009 på Grøtnes i Kvalsund kommune. I 2014 var driftsinntekten på over 103 millioner kroner.

Nedgang i oljeprisene har fått store konsekvenser i Nigeria. Sentralbanken i landet har derfor laget en liste over varer, der man ikke får kjøpe valuta fra sentralbanken.

– Fra og med 1. juli 2015 innskrenket sentralbanken i Nigeria tilgangen til utenlandsk valuta for en rekke varer, deriblant sjømat fra Norge. Bakgrunnen var synkende valutareserver forårsaket av negativ handelsbalanse i den svært oljeavhengige økonomien, forteller kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes i Næring- og fiskeridepartementet til ifinnmark.no.

- Dette har ført til at importører av blant annet tørrfisk og tørkede fiskeprodukter må ut på parallellmarkedet for å få tak i dollar til å handle med, hvor prisene er mye høyere. Det merkes på kjøpekraften, forteller styreleder Jón Gunnarsson i Askur AS til samme nettsted.

– Et forsøk på å be nigerianske myndigheter fjerne restriksjonene for sjømat har ikke nådd frem, og bakgrunnen skal være et ønske om at dagens situasjon vil medføre at lokal fiskeri- og oppdrettsnæring styrkes. Det er ikke bare Norges handel med sjømat som er rammet, og en rekke andre nasjoner har tatt opp situasjonen med Nigerias myndigheter, også uten hell, sier Dåsnes til ifinnmark.no.