I dagens utgave av Kyst og Fjord presenteres en oversikt over økonomien i fiskeflåten. Mens de minste båtene har størst egenkapital, er flåten mellom 11- og 28 meter gjeldstynget.

Frykter konkurs

- Når så mye som 70 prosent av driftsmidlene i denne gruppen er langsiktig gjeld, har de kommet i en situasjon der de har vansker med å styrke egenkapitalen, sier lederen i Norges Kystfiskarlag Arne Pedersen.

Han frykter derfor at flere vil gå konkurs.

- Vil betale seg

Men hverken økonom Bent Dreyer i Nofima eller leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen deler disse bekymringene.

- Over tid vil strukturering betale seg, sier Ingebrigtsen, mens Dreyer mener at en egenkapitalgrad på 30 prosent er brukbar dersom verdien er forsiktig vurdert i regnskapet.

Les mer i papiravisa.