Tirsdag 9. januar ble det klart hvordan kongekrabbekvoten fordeles innenfor det kvoteregulerte området.

973 fartøy er registrert med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Båtene får tildelt kvotefaktor basert på sluttseddelført omsetning av andre fiskeslag enn kongekrabbe i 2023, og i tabellen under ser du fordelingen av årets totalkvote:

Kvotefaktor0,10,250,51,0
Antall fartøy431285833
Fartøykvote (tonn)0,070,190,370,74

Kongekrabbekvoten for 2024 er ikke på mer enn 1026 tonn. Det er 1231 tonn lavere enn årets kvote.

Kvoten er på 821 tonn hannkrabber, 60 tonn hunnkrabber og 145 tonn skadede hannkrabber.

Fiskeridirektoratet forteller også at av kvantumet hannkrabber, er det avsatt

– fem tonn til forskningskvote – ett tonn til fritidsfiske – fem tonn til undervisningskvoter – ti tonn til turistfiske – ti tonn til ungdomsfangstordningen – 70 tonn til bifangstordning.