Har løst et problem som vil gjøre torskeoppdrett sikrere